Voleybol Aday Hakem Kursu

11-15 Kasım 2015 Tarihleri arasında Trabzon ilimizde Voleybol Aday Hakem Kursu açılacaktır. 

 Madde 7- ADAY HAKEM KURSUNA KATILABİLME ŞARTLARI:

  • 7.1  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
  • 7.2  En az Lise veya Dengi okullardan birisinden mezun olmak.
  • 7.3  19 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunulan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak).
  • 7.4  Adli sicil kaydı bulunmamak.
  • 7.5  Disiplin kurullarınca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak
  • Katılım dilekçeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

     Kursun açılabilmesi için başvuruda bulunacak kursiyer sayısının en az 40 (kırk) en fazla 80 (seksen) kişi olması, Kurs Direktörüyle Hakem Eğitmeninin ulaşım, yevmiye, konaklama, yemek ve ders ücretleri ödemelerini karşılamak üzere her bir kursiyerden 140 TL (Yüz Kırk Türk Lirası) alınmak suretiyle oluşturulacak katılım bedelleri toplamının en geç kursun başlangıç tarihinin 10 gün öncesine kadar Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Türkiye Ekonomi Bankası nezdindeki Kızılay Şubesi  (Şube kodu 138) 32193  no’ lu (İban; TR 98 000 32 000 138 000000 32193) hesabına yatırılarak (açıklamalar bölümüne ”İli ve Aday Hakem Kursu Katılım Bedeli” yazdırılmalıdır) banka dekontunun orijinal nüshaları ve katılımcı listesi resmi yazıyla bu süre içerisinde Federasyonumuzda olacak şekilde gönderilmelidir.

Eklenenler içinde yayınlandı | Yorum bırakın